Skip to main content

Simptomatologija značenje

Šta znači Simptomatologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simptomatologija (od grčke reči: symptoma, logla nauka) med. nauka o znacima po kojima se poznaje postojanje pojedinih bolesti.

Reč Simptomatologija napisana unazad: ajigolotamotpmis

Simptomatologija se sastoji od 16 slova.

Šta je Simptomatologija

На Ћирилици: (грч. сyмптома, логла наука) мед. наука о знацима по којима се познаје постојање појединих болести.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s