Skip to main content

Simptoza značenje

Šta znači Simptoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Simptoza (od grčke reči: symptosis) rušenje; ned. naglo slabljenje, mršavljenje, opa danje.

Reč Simptoza napisana unazad: azotpmis

Simptoza se sastoji od 8 slova.

Šta je Simptoza

На Ћирилици: (грч. сyмптосис) рушење; нед. нагло слабљење, мршављење, опа дање.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s