Skip to main content

šimšir značenje

šta znači šimšir

Na latinici: Definicija i značenje reči šimšir (pere. siimgad,od turske reči: ^imsir) vot. zimzeleno ukrasno šiblje sa žutim cvetovima u grozdovima i s crvenim bobicama, Buxus sempervirens.

Reč šimšir sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. сиимгад, тур. ^имсир) вот. зимзелено украсно шибље са жутим цветовима у гроздовима и с црвеним бобицама, Буxус семпервиренс.


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s