Skip to main content

šimšir značenje

Šta znači šimšir

Na latinici: Definicija i značenje reči šimšir (pere. siimgad,od turske reči: ^imsir) vot. zimzeleno ukrasno šiblje sa žutim cvetovima u grozdovima i s crvenim bobicama, Buxus sempervirens.

Reč šimšir napisana unazad: rišmiš

šimšir se sastoji od 6 slova.

Šta je šimšir

На Ћирилици: (пере. сиимгад, тур. ^имсир) вот. зимзелено украсно шибље са жутим цветовима у гроздовима и с црвеним бобицама, Буxус семпервиренс.

Slično: 
šimširika bog. divlji šimšir, Berberis vulgaris....
šimšir vot. zimzeleno ukrasno šiblje sa žutim cvetovima u grozdovima i s c...
šimpanzo zool. vrsta afričkog antropoidnog majmuna,-„afrič-ki divlji čovek",...
šimi američka salonska okretna igra u 4/4 takta, postala iz fok-strota...
Sve reči na slovo sh