Skip to main content

šimširika značenje

Šta znači šimširika

Na latinici: Definicija i značenje reči šimširika (pere.-tur. $im§ir) bog. divlji šimšir, Berberis vulgaris.

Reč šimširika napisana unazad: akirišmiš

šimširika se sastoji od 9 slova.

Šta je šimširika

На Ћирилици: (пере.-тур. $им§ир) бог. дивљи шимшир, Берберис вулгарис.

Slično: 
šimširika bog. divlji šimšir, Berberis vulgaris....
šimšir vot. zimzeleno ukrasno šiblje sa žutim cvetovima u grozdovima i s c...
šimpanzo zool. vrsta afričkog antropoidnog majmuna,-„afrič-ki divlji čovek",...
šimi američka salonska okretna igra u 4/4 takta, postala iz fok-strota...
Sve reči na slovo sh