Skip to main content

Simulacija značenje

Šta znači Simulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simulacija (latinski simulatio) pretvaranje, zabušavanje;pravo: prikazivanje nekog pravnog stanja drukčije nego što je u stvari.

Reč Simulacija napisana unazad: ajicalumis

Simulacija se sastoji od 10 slova.

Šta je Simulacija

На Ћирилици: (лат. симулатио) претварање, забушавање; прав. приказивање неког правног стања друкчије него што је у ствари.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s