Skip to main content

Simulant značenje

Šta znači Simulant

Na latinici: Definicija i značenje reči Simulant (latinski simulans) pretvaralo, pri-tvornik, onaj koji se pravi (npr. da je bolestan), zabušant.

Reč Simulant napisana unazad: tnalumis

Simulant se sastoji od 8 slova.

Šta je Simulant

На Ћирилици: (лат. симуланс) претварало, при-творник, онај који се прави (нпр. да је болестан), забушант.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s