Skip to main content

Simultan značenje

Šta znači Simultan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simultan (latinski simul istovremeno, u isti mah, od latinske reči: simultaneus) zajednički; isto-vremeni, istodobni; simultana pozornica tip pozornice na kojoj se jedno pored drugog mogu istovremeno videti mesta na kojima se odigravaju svi delovi radnje; simultana posmatranja astronomska i me-teorološka posmatranja koja se vrše jednovremeno na raznim mestima; simultana utakmica ili simultanka šahovska igra u kojoj jedan dobar majstor igra u isto vreme protiv većeg broja (ZO i više) igrača (majstor ide od table do table, i čim kojoj pristupi mora protivnik da izvrši potez, na koji majstor obično odmah odgovori); simultana crkva crkva kojom se služe dve veroispovesti; simultana škola škola za učenike raznih veroispovesti.

Reč Simultan napisana unazad: natlumis

Simultan se sastoji od 8 slova.

Šta je Simultan

На Ћирилици: (лат. симул истовремено, у исти мах, нлат. симултанеус) заједнички; исто-времени, истодобни; симултана позорница тип позорнице на којој се једно поред другог могу истовремено видети места на којима се одигравају сви делови радње; симултана посматрања астрономска и ме-теоролошка посматрања која се врше једновремено на разним местима; симултана утакмица или симултанка шаховска игра у којој један добар мајстор игра у исто време против већег броја (ЗО и више) играча (мајстор иде од табле до табле, и чим којој приступи мора противник да изврши потез, на који мајстор обично одмах одговори); симултана црква црква којом се служе две вероисповести; симултана школа школа за ученике разних вероисповести.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s