Skip to main content

Simultaneum značenje

Šta znači Simultaneum

Na latinici: Definicija i značenje reči Simultaneum (od latinske reči: simultaneum) stvar kojom se istovremeno služe dve osobe; zajedničko služenje istom crkvom od strane dveju I raznih veroispovesti.

Reč Simultaneum napisana unazad: muenatlumis

Simultaneum se sastoji od 11 slova.

Šta je Simultaneum

На Ћирилици: (нлат. симултанеум) ствар којом се истовремено служе две особе; заједничко служење истом црквом од стране двеју И разних вероисповести.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s