Skip to main content

Specificitet značenje

šta znači Specificitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Specificitet (od latinske reči: specificitas) specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osobenost, svojstvenost, npr. neke bolesti

Reč Specificitet sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. специфицитас) специфич-на особина, специфично својство, специфичан састав, особеност, својственост, нпр. неке болести


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s