Skip to main content

Specifikum značenje

šta znači Specifikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Specifikum (od latinske reči: specificum) naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest.

Reč Specifikum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. специфицум) нарочито средство, особен, сигуран и целисходан лек за неку болест.


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s