Skip to main content

SpecifikaciJa značenje

šta znači SpecifikaciJa

Na latinici: Definicija i značenje reči SpecifikaciJa (od latinske reči: specificatio) nabrajanje pojedinosti, podroban (detaljan) opis, spisak svih pojedinačnih predmeta koji spadaju zajedno; posebno označenje.

Reč SpecifikaciJa napisana unazad: specifikacija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. специфицатио) набрајање појединости, подробан (детаљан) опис, списак свих појединачних предмета који спадају заједно; посебно означење.

Slično: 
Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s