Skip to main content

Specijes značenje

šta znači Specijes

Na latinici: Definicija i značenje reči Specijes (latinski species) izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta (nekog rada); kat. osnovna računska vrsta; dodatak, sastojak (leka, jela islično:);medicina: mešavina isitnjenih biljnih delova.

Reč Specijes sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. специес) изглед, спољашњост; појам; представа; изглед, вид; врста (неког рада); кат. основна рачунска врста; додатак, састојак (лека, јела и сл.); мед. мешавина иситњених биљних делова.


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s