Skip to main content

špendirati značenje

šta znači špendirati

Na latinici: Definicija i značenje reči špendirati (nem. spendieren,od italijanske reči: spendere) darovati, pokloniti, obdariti

Reč špendirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. спендиерен, итал. спендере) даровати, поклонити, обдарити


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s