Skip to main content

šperploča značenje

šta znači šperploča

Na latinici: Definicija i značenje reči šperploča (nem. Sperr-platte) zen. olepljena ploča, ukočeno drvo, uprečka, ploča koja se dobiva, pod hidrauličkim pritiskom, unakrsnim lepljen>em neparnog broja (najmanje tri) tankih daščica, debljine 8— 20 mm, pod uglom od 90°; mnogo se primenjuje u raznim granama zanatstva, pošto znatno povećava jačinu drveta i postiže uštedu u skupocenom drvetu;isto znači i furnir.

Reč šperploča sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. Сперр-платте) зен. олепљена плоча, укочено дрво, упречка, плоча која се добива, под хидрауличким притиском, унакрсним лепљен>ем непарног броја (најмање три) танких дашчица, дебљине 8— 20 мм, под углом од 90°; много се примењује у разним гранама занатства, пошто знатно повећава јачину дрвета и постиже уштеду у скупоценом дрвету; уп. фурнир.


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s