Skip to main content

Stehiogenija značenje

šta znači Stehiogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stehiogenija (od grčke reči: stoicheion elemenat, gen koren od gignesthai roditi se, postati) stvaranje, postajanje elemenata.

Reč Stehiogenija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. стоицхеион елеменат, ген корен од гигнестхаи родити се, постати) стварање, постајање елемената.


Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinoni...
Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja , ka...
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Sve reči na slovo s