Skip to main content

Stehiogenija značenje

šta znači Stehiogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stehiogenija (od grčke reči: stoicheion elemenat, gen koren od gignesthai roditi se, postati) stvaranje, postajanje elemenata.

Reč Stehiogenija napisana unazad: stehiogenija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. стоицхеион елеменат, ген корен од гигнестхаи родити се, постати) стварање, постајање елемената.

Slično: 
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo s