Skip to main content

Stehiometrija značenje

šta znači Stehiometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stehiometrija (od grčke reči: stoicheion, metria mere-nje) merenje elemenata, hemijsko merenje,hemija: učenje o proporciji, nauka o čvrstim ili prostornim uslovima pod kojima se raznorodne materije hemijski spajaju u nova, jednorodna tela.

Reč Stehiometrija napisana unazad: stehiometrija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. стоицхеион, метриа мере-ње) мерење елемената, хемијско мерење, хем. учење о пропорцији, наука о чврстим или просторним условима под којима се разнородне материје хемијски спајају у нова, једнородна тела.

Slično: 
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo s