Skip to main content

Stehiologija značenje

šta znači Stehiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stehiologija (od grčke reči: stoicheion, logia učenje, nauka) učenje o pretvarima ili elementima, = hemija

Reč Stehiologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. стоицхеион, логиа учење, наука) учење о претварима или елементима, = хемија


Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinoni...
Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja , ka...
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Sve reči na slovo s