Skip to main content

Stehiometrijski značenje

šta znači Stehiometrijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Stehiometrijski (od grčke reči: stoichefon, metria) koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometrijski broj = atom-ska težina ili hemijski ekvivalenat.

Reč Stehiometrijski sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. стоицхефон, метриа) који се тиче хемијског мерења или учења о пропорцији; стехиометријски број = атом-ска тежина или хемијски еквиваленат.


Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinoni...
Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja , ka...
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Sve reči na slovo s