Skip to main content

štehvanje značenje

šta znači štehvanje

Na latinici: Definicija i značenje reči štehvanje (nem. Stechen bodenje)sport: konjička igra koruških Slovenaca u Ziljskoj dolini (Austrija), u kojoj jahači nastoje da u slobodnom trku gvozdenom motkom razbiju burence nasađeno na stub.

Reč štehvanje sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. Стецхен бодење) сп. коњичка игра корушких Словенаца у Зиљској долини (Аустрија), у којој јахачи настоје да у слободном трку гвозденом мотком разбију буренце насађено на стуб.


Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo s