Skip to main content

Stelarni značenje

šta znači Stelarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Stelarni (latinski stella zvezda, stellaris zvezdani) zvezdani; stelarna astronomija deo astronomije koji proučava građu vasione i bavi se merenjem zvezdanih mesta i kretanja zvezda, merenjem jačine njihove sjaj-nosti i ispitivanjem njihovih spektara.

Reč Stelarni napisana unazad: stelarni i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. стелла звезда, стелларис звездани) звездани; стеларна астрономија део астрономије који проучава грађу васионе и бави се мерењем звезданих места и кретања звезда, мерењем јачине њихове сјај-ности и испитивањем њихових спектара.

Slično: 
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači