Skip to main content

štelovati značenje

šta znači štelovati

Na latinici: Definicija i značenje reči štelovati (nem. stellen) postaviti, namesti-ti, udesiti, doterati, doterivati; štelovati se ustezati se

Reč štelovati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. стеллен) поставити, намести-ти, удесити, дотерати, дотеривати; штеловати се устезати се


Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinoni...
Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja , ka...
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Sve reči na slovo s