Skip to main content

štelovati značenje

Šta znači štelovati

Na latinici: Definicija i značenje reči štelovati (nem. stellen) postaviti, namesti-ti, udesiti, doterati, doterivati; štelovati se ustezati se

Reč štelovati napisana unazad: itavoletš

štelovati se sastoji od 9 slova.

Šta je štelovati

На Ћирилици: (нем. стеллен) поставити, намести-ти, удесити, дотерати, дотеривати; штеловати се устезати се

Slično: 
štehvanje sp. konjička igra koruških Slovenaca u Ziljskoj dolini , u kojoj ja...
štender ono na čemu što stoji, stup, stalak, pult....
štempl 1. pečat, žig; 2. taksena marka....
štelpne gigalje, štule, drvene noge pomoću kojih se mogu praviti krupni kora...
štelovati postaviti, namesti-ti, udesiti, doterati, doterivati; štelovati se ...
štek-kontakt teh. naprava za brzo spajanje provodnika električne struje dodirom, ...
Sve reči na slovo sh