Skip to main content

štelpne značenje

šta znači štelpne

Na latinici: Definicija i značenje reči štelpne (nem. Stelzen) gigalje, štule, drvene noge pomoću kojih se mogu praviti krupni koraci.

Reč štelpne sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Стелзен) гигаље, штуле, дрвене ноге помоћу којих се могу правити крупни кораци.


Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinoni...
Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja , ka...
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Sve reči na slovo s