Skip to main content

štelpne značenje

Šta znači štelpne

Na latinici: Definicija i značenje reči štelpne (nem. Stelzen) gigalje, štule, drvene noge pomoću kojih se mogu praviti krupni koraci.

Reč štelpne napisana unazad: enpletš

štelpne se sastoji od 7 slova.

Šta je štelpne

На Ћирилици: (нем. Стелзен) гигаље, штуле, дрвене ноге помоћу којих се могу правити крупни кораци.

Slično: 
štehvanje sp. konjička igra koruških Slovenaca u Ziljskoj dolini , u kojoj ja...
štender ono na čemu što stoji, stup, stalak, pult....
štempl 1. pečat, žig; 2. taksena marka....
štelpne gigalje, štule, drvene noge pomoću kojih se mogu praviti krupni kora...
štelovati postaviti, namesti-ti, udesiti, doterati, doterivati; štelovati se ...
štek-kontakt teh. naprava za brzo spajanje provodnika električne struje dodirom, ...
Sve reči na slovo sh