Skip to main content

štempl značenje

šta znači štempl

Na latinici: Definicija i značenje reči štempl (nem. Stempel) 1. pečat, žig; 2. taksena marka.

Reč štempl sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Стемпел) 1. печат, жиг; 2. таксена марка.


Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo s