Skip to main content

štempl značenje

Šta znači štempl

Na latinici: Definicija i značenje reči štempl (nem. Stempel) 1. pečat, žig; 2. taksena marka.

Reč štempl napisana unazad: lpmetš

štempl se sastoji od 6 slova.

Šta je štempl

На Ћирилици: (нем. Стемпел) 1. печат, жиг; 2. таксена марка.

Slično: 
štehvanje sp. konjička igra koruških Slovenaca u Ziljskoj dolini , u kojoj ja...
štender ono na čemu što stoji, stup, stalak, pult....
štempl 1. pečat, žig; 2. taksena marka....
štelpne gigalje, štule, drvene noge pomoću kojih se mogu praviti krupni kora...
štelovati postaviti, namesti-ti, udesiti, doterati, doterivati; štelovati se ...
štek-kontakt teh. naprava za brzo spajanje provodnika električne struje dodirom, ...
Sve reči na slovo sh