Skip to main content

štempl značenje

šta znači štempl

Na latinici: Definicija i značenje reči štempl (nem. Stempel) 1. pečat, žig; 2. taksena marka.

Reč štempl sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Стемпел) 1. печат, жиг; 2. таксена марка.


Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinoni...
Šteta Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja , ka...
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Sve reči na slovo s