Skip to main content

štender značenje

šta znači štender

Na latinici: Definicija i značenje reči štender (nem. Stander) ono na čemu što stoji, stup, stalak, pult.

Reč štender sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Стандер) оно на чему што стоји, ступ, сталак, пулт.


Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo s