Skip to main content

Stetoskop značenje

šta znači Stetoskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Stetoskop (od grčke reči: stethos, skopeo)medicina: drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje plućnih promena (auskul-taciju).

Reč Stetoskop napisana unazad: stetoskop i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. стетхос, скопео) мед. дрвена или метална слушалица левкаста облика за испитивање плућних промена (аускул-тацију).

Slično: 
Stehiometrijski koji se tiče hemijskog merenja ili učenja o proporciji; stehiometri...
Stehiometrija merenje elemenata, hemijsko merenje, hem. učenje o proporciji, nauk...
Stehiologija učenje o pretvarima ili elementima, = hemija...
Stehiogenija stvaranje, postajanje elemenata. ...
Stetoskopija med. ispitivanje pluća slušanjem, auskultacijom. ...
Stetoskop med. drvena ili metalna slušalica levkasta oblika za ispitivanje pl...
Sve reči na slovo s