Skip to main content

Talambas značenje

Šta znači Talambas

Na latinici: Definicija i značenje reči Talambas (arap. tabl bubanj, pere. baz od baljten igrati,od turske reči: davulbaz, tulumbaz) vrsta bubnja.

Reč Talambas napisana unazad: sabmalat

Talambas se sastoji od 8 slova.

Šta je Talambas

На Ћирилици: (арап. табл бубањ, пере. баз од баљтен играти, тур. давулбаз, тулумбаз) врста бубња.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t