Skip to main content

Talofite značenje

Šta znači Talofite

Na latinici: Definicija i značenje reči Talofite (od grčke reči: thallos mladica, izdanak, phyton biljka) pl.botanika: biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa,to jest ni korena, ni stabla, ni listova (npr. okreci, lišaji, gljive itd.).

Reč Talofite napisana unazad: etifolat

Talofite se sastoji od 8 slova.

Šta je Talofite

На Ћирилици: (грч. тхаллос младица, изданак, пхyтон биљка) пл. бот. биљке које немају ни једног правог биљног органа, тј. ни корена, ни стабла, ни листова (нпр. окреци, лишаји, гљиве итд.).

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t