Skip to main content

Talpara značenje

Šta znači Talpara

Na latinici: Definicija i značenje reči Talpara (tur.) brvnara, kuća načinjena od talpi.

Reč Talpara napisana unazad: araplat

Talpara se sastoji od 7 slova.

Šta je Talpara

На Ћирилици: (тур.) брвнара, кућа начињена од талпи.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t