Skip to main content

Talmudisti značenje

Šta znači Talmudisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Talmudisti (hebr. Talmud usmena pouka) pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti (za razliku od karaita, koji ne priznaju ni Talmud ni predanja).

Reč Talmudisti napisana unazad: itsidumlat

Talmudisti se sastoji od 10 slova.

Šta je Talmudisti

На Ћирилици: (хебр. Талмуд усмена поука) пл. Јевреји који признају Талмуд, зову се још и рабииити (за разлику од караита, који не признају ни Талмуд ни предања).

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t