Skip to main content

Talpa značenje

Šta znači Talpa

Na latinici: Definicija i značenje reči Talpa (tur.) velika debela daska, brvno.

Reč Talpa napisana unazad: aplat

Talpa se sastoji od 5 slova.

Šta je Talpa

На Ћирилици: (тур.) велика дебела даска, брвно.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t