Skip to main content

Talamus značenje

Šta znači Talamus

Na latinici: Definicija i značenje reči Talamus (od grčke reči: thalamos) bračna postelja; bog. semeno ležište cvetova;anatomija: deo sive supstancije mozga koja sadrži nervne ćelije i koja se nalazi ispod moždane kore na prednjem delu moždanog stabla

Reč Talamus napisana unazad: sumalat

Talamus se sastoji od 7 slova.

Šta je Talamus

На Ћирилици: (грч. тхаламос) брачна постеља; бог. семено лежиште цветова; знат. део сиве супстанције мозга која садржи нервне ћелије и која се налази испод мождане коре на предњем делу можданог стабла

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t