Skip to main content

Talar značenje

Šta znači Talar

Na latinici: Definicija i značenje reči Talar (latinski talaris) duga svečana haljina, kraljevski ogrtač; duga gornja haljina katoličkih i evangeličkih sveštenika; službeno odelo sudija.

Reč Talar napisana unazad: ralat

Talar se sastoji od 5 slova.

Šta je Talar

На Ћирилици: (лат. таларис) дуга свечана хаљина, краљевски огртач; дуга горња хаљина католичких и евангеличких свештеника; службено одело судија.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t