Skip to main content

Talasarhija značenje

Šta znači Talasarhija

Na latinici: Definicija i značenje reči Talasarhija (od grčke reči: thalassa more, agsćb vladam) gospodarstvo na moru, pomorska nadmoćnost.

Reč Talasarhija napisana unazad: ajihrasalat

Talasarhija se sastoji od 11 slova.

Šta je Talasarhija

На Ћирилици: (грч. тхаласса море, агсћб владам) господарство на мору, поморска надмоћност.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t