Skip to main content

Talasometar značenje

Šta znači Talasometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Talasometar (od grčke reči: thalassa more, metron mera, merilo) sprava za merenje plime i oseke; sprava za merenje morskih dubina.

Reč Talasometar napisana unazad: ratemosalat

Talasometar se sastoji od 11 slova.

Šta je Talasometar

На Ћирилици: (грч. тхаласса море, метрон мера, мерило) справа за мерење плиме и осеке; справа за мерење морских дубина.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t