Skip to main content

Talasoterapija značenje

Šta znači Talasoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Talasoterapija (od grčke reči: thalassa, therapeia lečenje) med. lečenje morem; nauka o lekovito-sti mora, nauka koja proučava uticaj morske klime na čovečji organizam.

Reč Talasoterapija napisana unazad: ajiparetosalat

Talasoterapija se sastoji od 14 slova.

Šta je Talasoterapija

На Ћирилици: (грч. тхаласса, тхерапеиа лечење) мед. лечење морем; наука о лековито-сти мора, наука која проучава утицај морске климе на човечји организам.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t