Skip to main content

Talbotipija značenje

Šta znači Talbotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Talbotipija (od grčke reči: typos otisak) fotografija nazvana po jednom od pronalazača, Engle-zu Foksu Talbot-u;isto znači i kalotipija.

Reč Talbotipija napisana unazad: ajipitoblat

Talbotipija se sastoji od 11 slova.

Šta je Talbotipija

На Ћирилици: (грч. тyпос отисак) фотографија названа по једном од проналазача, Енгле-зу Фоксу Талбот-у; уп. калотипија.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t