Skip to main content

Taleb značenje

Šta znači Taleb

Na latinici: Definicija i značenje reči Taleb (arap. talib,od turske reči: talebe) istraživač, ispitivač, naročito na polju nauke; učenik; student; naučnik.

Reč Taleb napisana unazad: belat

Taleb se sastoji od 5 slova.

Šta je Taleb

На Ћирилици: (арап. талиб, тур. талебе) истраживач, испитивач, нарочито на пољу науке; ученик; студент; научник.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t