Skip to main content

Talentovan značenje

Šta znači Talentovan

Na latinici: Definicija i značenje reči Talentovan (latinski talentum) -darovit, od prirode sposoban, obdaren za nešto.

Reč Talentovan napisana unazad: navotnelat

Talentovan se sastoji od 10 slova.

Šta je Talentovan

На Ћирилици: (лат. талентум) -даровит, од природе способан, обдарен за нешто.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t