Skip to main content

Talik značenje

Šta znači Talik

Na latinici: Definicija i značenje reči Talik (arap.) vrsta položenih persijskih slova, koja su docnije primili i Turci.

Reč Talik napisana unazad: kilat

Talik se sastoji od 5 slova.

Šta je Talik

На Ћирилици: (арап.) врста положених персијских слова, која су доцније примили и Турци.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t