Skip to main content

Talit značenje

Šta znači Talit

Na latinici: Definicija i značenje reči Talit (hebr.) četvrtasto ćebe kojim Jevreji, za vreme molitve u sinagogi, pokrivaju glavu i vrat; takođe: mrtvačka haljina, mrtvačka košulja.

Reč Talit napisana unazad: tilat

Talit se sastoji od 5 slova.

Šta je Talit

На Ћирилици: (хебр.) четвртасто ћебе којим Јевреји, за време молитве у синагоги, покривају главу и врат; такође: мртвачка хаљина, мртвачка кошуља.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t