Skip to main content

Talizijanizam značenje

Šta znači Talizijanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Talizijanizam (od grčke reči: thatysia sc. iera žrtve prvenice, žrtve prvih plodova) v. vegetarijanizam i talizije

Reč Talizijanizam napisana unazad: mazinajizilat

Talizijanizam se sastoji od 13 slova.

Šta je Talizijanizam

На Ћирилици: (грч. тхатyсиа сц. иера жртве првенице, жртве првих плодова) в. вегетаријанизам и тализије

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t