Skip to main content

Talk značenje

Šta znači Talk

Na latinici: Definicija i značenje reči Talk (arap,od španske reči: talco, od latinske reči: talcus)Minerali: mi-lovka, magnezijev silikat s vodom, lju-spast ili listast, boje žute ili crvenkaste, pod prstima mastan (upotrebljava se kao prašak za mazanje mašina, glačanje kože i dr.).

Reč Talk napisana unazad: klat

Talk se sastoji od 4 slova.

Šta je Talk

На Ћирилици: (арап, шп. талцо, нлат. талцус) мин. ми-ловка, магнезијев силикат с водом, љу-спаст или листаст, боје жуте или црвенкасте, под прстима мастан (употребљава се као прашак за мазање машина, глачање коже и др.).

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t