Skip to main content

Talkšist značenje

Šta znači Talkšist

Na latinici: Definicija i značenje reči Talkšist (arap., od latinske reči: talcus)Minerali: talkov škriljac.

Reč Talkšist napisana unazad: tsišklat

Talkšist se sastoji od 8 slova.

Šta je Talkšist

На Ћирилици: (арап., нлат. талцус) мин. талков шкриљац.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t