Skip to main content

Talmi-zlato značenje

Šta znači Talmi-zlato

Na latinici: Definicija i značenje reči Talmi-zlato žuta slitina bakra, sadrži samo do 1% zlata, kao žica ili lim upotrebljava se za izradu ukrasa i nakita (nazvan po pronalazaču,od francuske reči: fabrikantu Tallois i demior = Talmior.

Reč Talmi-zlato napisana unazad: otalz-imlat

Talmi-zlato se sastoji od 11 slova.

Šta je Talmi-zlato

На Ћирилици: жута слитина бакра, садржи само до 1% злата, као жица или лим употребљава се за израду украса и накита (назван по проналазачу, фр. фабриканту Таллоис и демиор = Талмиор.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo