Skip to main content

Tim značenje

šta znači Tim

Na latinici: Definicija i značenje reči Tim (eng. team)sport: skupina igrača, grupa igrača koja nastupa kao celina, npr. „fudbalski tim".

Reč Tim napisana unazad: mit i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. теам) сп. скупина играча, група играча која наступа као целина, нпр. „фудбалски тим".

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači