Skip to main content

Timpanizam značenje

šta znači Timpanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Timpanizam (od grčke reči: tympanon ručni doboš, ručni bubanj)medicina: naduvenost malog trbuha usled gasova.

Reč Timpanizam napisana unazad: mazinapmit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тyмпанон ручни добош, ручни бубањ) мед. надувеност малог трбуха услед гасова.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači