Skip to main content

Timpanon značenje

šta znači Timpanon

Na latinici: Definicija i značenje reči Timpanon (od grčke reči: tympanon talambas) 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip islično:; trouglast, reljefima ukrašen prostor iznad prozora i vrata; 2.anatomija: bubna opna (u uhu); muz. v. pauke.

Reč Timpanon napisana unazad: nonapmit i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тyмпанон таламбас) 1. арх. коритасто удубљење у зиду у којем стоји какав кип и сл.; троугласт, рељефима украшен простор изнад прозора и врата; 2. знат. бубна опна (у уху); муз. в. пауке.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači