Skip to main content

Timpanitis značenje

šta znači Timpanitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Timpanitis (od grčke reči: tympanon ručni doboš, ručni bubanj)medicina: naduvenost trbuha usled gasova.

Reč Timpanitis napisana unazad: sitinapmit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тyмпанон ручни добош, ручни бубањ) мед. надувеност трбуха услед гасова.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači