Skip to main content

Timus značenje

šta znači Timus

Na latinici: Definicija i značenje reči Timus (od grčke reči: thymos majčina dušica) 2.anatomija: grudna žlezda (zbog sličnosti sa cvetnim glavicama timijana, majčine dušice).

Reč Timus napisana unazad: sumit i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. тхyмос мајчина душица) 2. анат. грудна жлезда (због сличности са цветним главицама тимијана, мајчине душице).

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači