Skip to main content

Timar značenje

šta znači Timar

Na latinici: Definicija i značenje reči Timar (pere.,od turske reči: timar) 1. negovanje stoke, naročito konja; 2. feudalne dobro koje je donosilo do 20 000 aspri prihoda, a koje su turski sultani davali odličnim vojnicima na uživanje, pod uslovom da na svakih 3 000 aspri godišnjeg prihoda daju za rat po jednog konjanika i da sami idu u rat.

Reč Timar napisana unazad: ramit i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере., тур. тимар) 1. неговање стоке, нарочито коња; 2. феудалне добро које је доносило до 20 000 аспри прихода, а које су турски султани давали одличним војницима на уживање, под условом да на сваких 3 000 аспри годишњег прихода дају за рат по једног коњаника и да сами иду у рат.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači